Ilustrační tvorba

Tvořím ilustrace v různých stylech, technice a různé tématice. Od návrhů ponožek až k akvarelovým ilustracím o přírodovědě.

Série ilustrací o vlivu klimatické změny na českou krajinu

Série ilustrací o cyklu života

Digitální malba

Hudebníci

AMU merch - vektorová ilustrace

Nálepky pro POP-AP, Folklórní kostýmy z celého světa

Character design

Animalkuly - kniha o jednobuněčných organismech

Ilustrace o Kolkatě

Svatí lidé