Ilustrační tvorba

Tvořím ilustrace v různých stylech, technice a různé tématice. Od návrhů motivů na ponožky k akvarelovým ilustracím o přírodovědě.

klimapedia.cz
online encyklopedický
projekt o změně klimatu

Nálepky pro POP-AP, Folklórní kostýmy z celého světa

Série ilustrací o vlivu klimatické změny na českou krajinu

Přírodovědné ilustrace 2018

Série ilustrací o cyklu života

Bakalářská práce: Animalkuly - kniha o jednobuněčných organismech

Ilustrace o Kolkatě

Svatí lidé

Přejít nahoru